18 Οκτωβρίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Οκτώβριος 2021


14 Ιουλίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Ιούλιος 2021


16 Ιουνίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Ιούνιος 2021


15 Απριλίου 2021

World Bank - Europe and Central Asia Regional Economic Update Data, Digitalization, and Governance


14 Απριλίου 2021

«Η συμβολή του Metropolitan Expo στην ελληνική οικονομία»


6 Απριλίου 2021

Μελέτη ΙΟΒΕ_Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική


30 Μαρτίου 2020

Η ελληνική οικονομία και το ευρωπαϊκό περιβάλλον (νέα) κρίση και ευκαιρίες


30 Μαρτίου 2020

Το Λιανικό Εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές του


22 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα Πολιτικές και επιδράσεις στη χρήση καρτών, 2015-2020


16 Μαρτίου 2020

Η επίδραση του COVID-19 στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης Ένας χρόνος


24 Φεβρουαρίου 2020

Εκπαίδευση μεταρρύθμιση, οικονομία και κοινωνία


22 Φεβρουαρίου 2020

Αξιολόγηση επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2010-2018


28 Ιανουαρίου 2020

Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία (τεύχος 4ο2020)


20 Ιανουαρίου 2020

Η επιστήμη την εποχή της πανδημίας COVID-


12 Ιανουαρίου 2020

.«Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020 Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»