17 Φεβρουαρίου 2023

Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Φεβρουαρίου 2023


16 Φεβρουαρίου 2023

Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας Ιανουάριος 2023


16 Νοεμβρίου 2022

Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία Νοεμβρίου 2022


25 Οκτωβρίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Σεπτέμβριος 2022


20 Ιουλίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Ιούλιος 2022


16 Ιουνίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Ιούνιος 2022


16 Μαΐου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Μαΐος 2022


13 Απριλίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Απρίλιος 2022


19 Μαρτίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Μάρτιος 2022


18 Φεβρουαρίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Φεβρουάριος 2022


13 Ιανουαρίου 2022

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Ιανουάριος 2022


17 Δεκεμβρίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Δεκέμβριος 2021


16 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Νοέμβριος 2021


18 Οκτωβρίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία - Οκτώβριος 2021


14 Ιουλίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Ιούλιος 2021


16 Ιουνίου 2021

Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία-Ιούνιος 2021


15 Απριλίου 2021

World Bank - Europe and Central Asia Regional Economic Update Data, Digitalization, and Governance


14 Απριλίου 2021

«Η συμβολή του Metropolitan Expo στην ελληνική οικονομία»


6 Απριλίου 2021

Μελέτη ΙΟΒΕ_Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική


30 Μαρτίου 2020

Η ελληνική οικονομία και το ευρωπαϊκό περιβάλλον (νέα) κρίση και ευκαιρίες


30 Μαρτίου 2020

Το Λιανικό Εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές του


22 Μαρτίου 2020

Ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα Πολιτικές και επιδράσεις στη χρήση καρτών, 2015-2020


16 Μαρτίου 2020

Η επίδραση του COVID-19 στις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης Ένας χρόνος


24 Φεβρουαρίου 2020

Εκπαίδευση μεταρρύθμιση, οικονομία και κοινωνία


22 Φεβρουαρίου 2020

Αξιολόγηση επιδράσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2010-2018


28 Ιανουαρίου 2020

Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία (τεύχος 4ο2020)


20 Ιανουαρίου 2020

Η επιστήμη την εποχή της πανδημίας COVID-


12 Ιανουαρίου 2020

.«Η επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2020 Επιδόσεις, συμβολή στην οικονομία και προοπτικές»

22 Φεβρουαρίου 2022

Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ (Ιανουάριος 2022)


25 Νοεμβρίου 2021

«Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» - Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ (Νοέμβριος 2021)


04 Νοεμβρίου 2021

«Ρυθμιστικό Περιβάλλον & Επιχειρήσεις» - Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΒ (Οκτώβριος 2021)


11 Οκτωβρίου 2021

Δυναμικά Επαγγέλματα: Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό


09 Απριλίου 2021

Πρόγραμμα «Γέφυρα 2»


08 Απριλίου 2021

Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΙ)


16 Μαρτίου 2021

Παιδεία STEM για καινοτομία και ευημερία


11 Φεβρουαρίου 2020

Το ψηφιακό μέλλον της εφοδιαστικής αλυσίδας


5 Φεβρουαρίου 2020

Ευρωπαϊκή συμφωνία-πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων για την Ψηφιοποίηση. Πλαίσιο για τον εθνικό κοινωνικό διάλογο


16 Ιουλίου 2020

Η σημασία της βιομηχανίας στο ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Μια ιστορία χαμένων ευκαιριών και μεγάλων


11 Ιουνίου 2020

Στην πορεία για μια ισχυρή, σύγχρονη και ανοιχτή Ελλάδα!


16 Φεβρουαρίου 2020

«Σφυγμός του Επιχειρείν 2020»