Ποιά είναι η δράση του Σ.Β.Σ.Ε.

Παράλληλα με τις γνωμοδοτικές εισηγήσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις για φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης, o ΣΒΣΕ ανέλαβε πρώτος στη Χώρα μας, την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση ενός μεγάλου και εμβληματικού έργου, που θα αποτελέσει την ατμομηχανή έλξης όλων των παραγωγικών τομέων της Περιφέρειας με σκοπό την άρση όλων των αρνητικών συνεπειών που υφίσταται η επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα και τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη.

 1. Πρόκειται για την Ανάπτυξη και Εξυγίανση της περιοχής Οινοφύτων, όπου δραστηριοποιούνται πάνω από 400 επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και παράγεται πάνω από το 80% της βιομηχανικής παραγωγής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και περισσότερο από το 35% της Χώρας.
 1. Η σημαντικότητα του έργου απαιτούσε την αποτελεσματική εκπροσώπηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην περιοχή και κυρίως την αναγνώριση της ικανότητας του Συνδέσμου τους να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες τους. Ο ΣΒΣΕ ως αρμόδιος συντονιστικός φορέας και εκπρόσωπος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην περιοχή έχει επιτύχει να προωθήσει:
 • Σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κεντρική Διοίκηση με κύρια επιδίωξη την περιβαλλοντική εξυγίανση και οργάνωση της περιοχής με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Πλήθος προτάσεων και υπομνημάτων στις διεργασίες διαβούλευσης που πραγματοποίησε η Περιφέρεια και συν-διαμόρφωσε την απόφαση που αναγνώρισε την ανάγκη για ανάπτυξη/υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης ως βασικού πυλώνα της πολιτικής για την απορρύπανση και την αναπτυξιακή ανάταξη της περιοχής.
 • Επέλεξε να συνεργαστεί για το στόχο αυτό με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., που είναι ο κύριος φορέας ανάπτυξης Βιομηχανικών Πάρκων στη χώρα.
 • Προέβη στην υπογραφή Συμφωνίας Προθέσεων Συνεργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην οποία συμμετέχουν και ο Δήμος Τανάγρας και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας συμφωνήθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι τα μέρη θα επιδιώξουν από κοινού την προσέλκυση επενδυτών για τις ανάγκες του Επενδυτικού Σχεδίου ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου.
 • Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έγινε για τη διαμόρφωση του «Πλαισίου Στρατηγικής» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) για την Περιβαλλοντική και Επιχειρηματική Εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, ο ΣΒΣΕ πιστοποίησε εγγράφως το ενδιαφέρον του.

Με τη δραστηριότητά του και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Τανάγρας και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ο ΣΒΣΕ έχει επιτύχει να υπάρξουν οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΕ) Οινοφύτων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διαμόρφωση αναπτυξιακής προοπτικής για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΣΕ:

 • Έχει θεσμική συμμετοχή τόσο στην ΕΑΝΕΠ ΟΑ ΑΕ όσο και στην ΕΔΕΠ ΟΑ ΑΕ του ΕΠΕ Οινοφύτων, επηρεάζοντας τις εξελίξεις περαιτέρω προς όφελος των επιχειρήσεων και με γνώμονα την αρμονική σχέση συμβίωσης με την τοπική κοινωνία.
 • Ανέλαβε τον συντονισμό ενεργειών για τη δημιουργία της ΕΔΕΠ ΟΑ ΑΕ Οινοφύτων.

Συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. σε ομάδες εργασίας του Σ.Ε.Β.

Ο Σύνδεσμος μας συνεργάζεται συστηματικά με τον ΣΕΒ προωθώντας με τον τρόπο αυτό ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, έχει δε συνυπογράψει μαζί του μνημόνιο θεσμικής συνεργασίας που περιλαμβάνει:

 • Ενεργοποίηση του Συντονιστικού Συμβουλίου Περιφερειακών Οργανώσεων, το οποίο συνέρχεται τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο, στην έδρα μιας εκ των οργανώσεων που μετέχουν.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του ΣΕΒ στα Δ.Σ. των περιφερειακών οργανώσεων, επομένως και του ΣΒΣΕ.
 • Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ σε θεματικές επιτροπές του ΣΕΒ για τη διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών, ιδίως για περιφερειακά ζητήματα.
 • Διοργάνωση 2 εξειδικευμένων εργαστηρίων, ετησίως στην έδρα της Περιφέρειας, με συνεργασία ΣΕΒ και Περιφερειακού Συνδέσμου.
 • Υποστήριξη των Περιφερειακών Συνδέσμων στην εκπροσώπησή τους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και συμμετοχή Περιφερειακών Συνδέσμων στην υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται στον ΣΕΒ και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους.
 • Υποστήριξη από το γραφείο Βρυξελλώντου ΣΕΒ για θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών.
 • Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης από ΙΒΕΠΕ για τις ανάγκες των περιφερειακών επιχειρήσεων.
 • Συμμετοχή περιφερειακών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικές αποστολές ΣΕΒ στο εξωτερικό.
 • Σύσταση ομάδας διευθυντών παραγωγής από παραγωγικές μονάδες της περιφέρειας για ανάδειξη προβλημάτων τοπικού ή και ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Πραγματοποίηση συνεδριάσεων Γενικών Διευθυντών κεντρικού και περιφερειακών συνδέσμων κάθε 1,5 μήνα στην Αθήνα και εκ περιτροπής στις έδρες των περιφερειακών Συνδέσμων με στόχο τον σχεδιασμό κοινών δράσεων.
 • Δημιουργία νέου τομέα Μελών & Περιφερειακής Δικτύωσης στον ΣΕΒ με ευθύνη το σχεδιασμό και την υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης για τη συνεργασία με τον περιφερειακό σύνδεσμο.

Επί πλέον ο ΣΒΣΕ μετέχει στις ακόλουθες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΣΕΒ:

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Β.: 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Σ.Β.Σ.Ε. 

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(Steering Committee και Working Group): 

Στο working group οι κ.κ.: 

 • Αθανάσιος Κεφάλας 
 • Ανδρέας Λουκάτος 
 • Σπήλιος Μανιάς 
 • Φώτης Τσολάκος  

Στο steering committee ο κ.: 

Ανδρέας Λουκάτος 

2. OΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ: 

 • Ανδρέας Λουκάτος  
 • Σπήλιος Μανιάς 
 • Φώτης Τσολάκος  

3. OΜΑΔΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: 

 • Ανδρέας Λουκάτος  
 • Παναγιώτης Σκιαδάς  
 • Βασιλική Ωρολογοπούλου  

4. AD HOC ΟΜΑΔΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

(αιγιαλού και παραλίας): 

 • Θεοδόσης Ευαγγέλου  
 • Αθανάσιος Κεφάλας 
 • Ανδρέας Λουκάτος  

5. AD HOC ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»: 

 • Λίνα Κουδούνη  
 • Φώτης Τσολάκος  

Συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. σε θεσμικά όργανα της περιφέρειας

Ο ΣΒΣΕ μετέχει ενεργά στα ακόλουθα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Τέλος, ο ΣΒΣΕ έχει αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις και συμπράξεις με όλα τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας.

Συμμετοχή του Σ.Β.Σ.Ε. σε λοιπούς φορείς

Ο Σύνδεσμος μας συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που έχει ήδη πολύ σημαντική παρουσία στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι στο μικρό χρονικό διάστημα που λειτουργεί εκφράζοντας πολλές μεγάλες, μεσαίες και μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Συμμετέχει ενεργά (με συμμετοχή και στο Δ.Σ.) στον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ) που θα αναπτύξει αποφασιστική δράση για τα θέματα οργάνωσης και λειτουργικότητας των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη ΓΓ Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης   Kατάρτισης  και δια  Βίου Mάθησης και Nεολαίας,

Συμμετέχει στο Sustainable Greece 2020 καθώς και στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Συμμετείχε ουσιαστικά στο Forum Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

Συμμετείχε ουσιαστικά στο Forum Αγροτοβιομηχανικών προϊόντων, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υπουργείου Βιομηχανίας.