Εκδήλωση στο πλαίσιο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Η Ελλάδα Ενώπιον Νέων Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προοπτικών»

 ΣΒΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της 41ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης διοργανώνει Εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελλάδα Ενώπιον Νέων Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προοπτικών».  

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου εδώ
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε LIVE την εκδήλωση στο link: https://www.youtube.com/watch?v=8wBcR-qHGDw

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου