5ο Industry 4.0 Roundtable με θέμα «Πρακτικές επιτυχημένης μετάβασης στο Υπολογιστικό Νέφος»

ψηφιακός μετασχηματισμός

 Το 5ο Roundtable Ι4.0 του ΣΕΒ για την πρακτική ενδυνάμωση επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, με θέμα «Πρακτικές επιτυχημένης μετάβασης στο Υπολογιστικό Νέφος» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 στις 15:00 – 16:30 στα γραφεία του ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα.
 

Δείτε αναλυτικά εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου