Αίτημα της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα για παροχή εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 07 10 151514

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα ενημέρωσε για αίτημα παροχής εξοπλισμού διαφορετικών χωρητικοτήτων (of various capacities) για την κατανεμημένη παραγωγή (distributed generation) ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, αναφέροντας πιο συγκεκριμένα την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων σταθμών παραγωγής (block-modular power plants based on a container-type gas turbine).

 

Για περισσότερα δείτε εδώ

 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου