Αίτημα της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα για παροχή ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων, εξοπλισμού και αναλώσιμων

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 07 10 151514

Σας γνωρίζουμε ότι η Πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ελλάδα ενημέρωσε για αίτημα παροχής ιατροφαρμακευτικών σκευασμάτων, εξοπλισμού και αναλώσιμων

 

Για περισσότερα δείτε εδώ

 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου