Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές χαρτιού διακόσμησης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 04 03 113105

Με την υπ΄αριθ. C3695/2024 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 14.06.2024 , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές χαρτιού διακόσμησης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Για τον πίνακα ερευνών δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου