"Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων διοξειδίων του μαγγανίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας"

 

ΑΑΔΕ

Με την υπ΄αριθ.C57/07 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 57/16.02.2023) , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ.
 

Δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση Έναρξης Διαδικασίας εδώ

Δείτε αναλυτικά τον Πίνακα Ερευνών εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου