Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ Ιούλιος 2024

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 04 03 113105

Με την υπ΄αριθ. C3539/2024 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 06.06.2024 , η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη για την επικείμενη λήξη μέτρων αντιντάμπινγκ σε χαλύβδινους τροχούς δρόμου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Για τη σχετική ανακοίνωση δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου