ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΣΕ "Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ" 29.11.2021

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 

Σας προωθούμε video με τα κυριότερα αποσπάσματα της ανοικτής διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα «Η ενέργεια στην Ελλάδα: η ενεργειακή κρίση και ο ρόλος της βιομηχανίας»  που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας τη Δευτέρα 29/11/2021.   

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video στο ακόλουθο link:

 https://youtu.be/dNbDobC-z60

 3

16

 

  Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου