ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΣΕ «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 2022» 10.02.2022

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι 

Σας προωθούμε video με τα κυριότερα αποσπάσματα της ανοικτής διαδικτυακής εκδήλωσης με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές του 2022»   που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας την Πέμπτη στις 10/2/2022.   

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video στο ακόλουθο link:

https://youtu.be/44ebO8Y4piQ

 SBSE2

 

SBSE4

 SBSE6

  Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου