Άρθρο Δρος Γιώργου Ξηρογιάννη, Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ, στο Capital.gr:"Δημιουργούμε τις δεξιότητες του 2030"

 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒ

 

Τα τελευταία χρόνια οι δείκτες ανεργίας μειώνονται συνεχώς, με τις επιχειρήσεις να δημιουργούν νέες θέσεις παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον. Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις παρατηρούν ελλείψεις εξειδικευμένων εργαζομένων είτε σε τεχνολογικές ειδικότητες είτε σε διοικητικές δεξιότητες.

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου