Αρθρο του Γ. Ξηρογιάννη στην «Κ»: Λιγότερη γραφειοκρατία, ώρα να ανέβουμε κατηγορία

 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΒ

 

Το νέο οικονομικό τοπίο που δημιουργούν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις υποχρεώνει ολόκληρη την Ε.Ε. να προσαρμόσει τις πολιτικές της. Ομως, η ταχύτητα προσαρμογής στη νέα «κανονικότητα» είναι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής απειλής που βιώνει η βιομηχανία της Ε.Ε.

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου