Δ.Τ. - Ο Βιομηχανικός Όμιλος Gizelis επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο

 Gizelis New Members

 
 

Ο όμιλος, με στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες και στις αναπτυξιακές απαιτήσεις των πελατών του, προέβη στην πρόσληψη 6 νέων, υψηλής τεχνικής κατάρτισης, στελεχών.

Παρακαλώ βρείτε το Δελτίο Τύπου  εδώ 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου