ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Πληθωρισμός, Πληθωρισμός Απληστίας και Δίκαιο του Ανταγωνισμού

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LOLO

 

 Σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στόχος είναι να αναλυθεί το θέμα του πληθωρισμού, του πληθωρισμού απληστίας και του δίκαιου του ανταγωνισμού, σχετικά με τι μπορούν να κάνουν οι αρχές ανταγωνισμού σε σχέση με αυτό το φαινόμενο, καθώς το δίκαιο του ανταγωνισμού πρέπει τελικά να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.

Παρακαλώ δειίτε αναλυτικά  εδώ.

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου