Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος» (διαθέσιμο εδώ).

Μπορείτε να βρείτε εδω Σχέδιο Επιστολής και συνοδευτικού Υπομνήματος Παρατηρήσεων του ΣΕΒ.

  

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου