Διοργάνωση εκδήλωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής, 14.02.2022

Σας προωθούμε το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Εξωτερικών-Διεύθυνση Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας σχετικά με την Διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Φόρουμ ΕΕ-Αφρικής,14.02.2022.

Την αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να τη βρείτε ακολούθως:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου