Ενημερωτική συνάντηση για το EquiFund II στις 9 Ιουλίου στην Αθήνα

NEA EQUIFUND II

 

Την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το EquiFund II στο NJV Athens Plaza, στην Αθήνα. Εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) θα παρουσιάσουν στους υποψήφιους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τα βασικά σημεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την επενδυτική διαδικασία του EIF. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το επενδυτικό παράθυρο για τις βιοεπιστήμες και την υγεία και το αντίστοιχο για τη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Για περισσότερα δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου