Ενημερωτικό Δελτίο για τη Ρωσική Ομοσπονδία

   Στιγμιότυπο οθόνης 2023 11 08 125828

Σας προωθούμε Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2023 με θέμα την επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Για το Δελτίο πατήστε εδώ


 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου