Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας για τον μήνα Ιούνιο 2024

download 25

 

Σας κοινοποιούμε το Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας για τον μήνα Ιούνιο 2024.

 

Για το Δελτίο δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου