Ενημερωτικό Δελτίο - Τεύχος 7

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Σας κοινοποιούμε το τελευταίο τεύχος (Τεύχος 7 - Αύγουστος 2023) του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 
Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ.

 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου