ΕΠΑΝΕΚ 15/6/2022 - Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

NEA ERGALANTAGWNISTIKOTHTAS

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 25/24.05.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση της εξέτασης δύο (2) ενστάσεων με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 154.950,00 ευρώ.  Ειδικότερα: μία (1) ένσταση δημόσιας δαπάνης 54.950,00 ευρώ έγινε αποδεκτή, ενώ μία (1) ένσταση δημόσιας δαπάνης 100.000,00 ευρώ απορρίφθηκε λόγω του ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.  

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ :

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου