Επικαιροποιημένη Χαρτογράφηση Χρηματοδοτούμενων από ΕΕ Έργων σε χώρες Δυτικών Βαλκανίων

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 07 10 151514

Σας κοινοποιούμε επικαιροποιημένη αρμόδιας Β4 Διεύθυνσης Υπουργείου Εξωτερικών, συνταχθείσα βάσει συνεισφορών από τις Διπλωματικές Αρχές μας στα Δυτικά Βαλκάνια και η οποία χαρτογραφεί τους διαθέσιμους πόρους της Ε.Ε. για χρηματοδότηση έργων στην περιοχή. 

 

Για περισσότερα δείτε εδώ

 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου