Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2024

 

 Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 25 124508

 

Σας κοινοποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τον Καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2024, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.

 

Για την απόφαση δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου