Κοινοποίηση Διορθωτικού στον Εκτελεστικό Κανονισμό για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/607 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κιτρικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

 
 
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, το διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/583 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2023, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L183/20.07.23).

 

Παρακαλω δείτε αναλυτικά  εδώ 

 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου