«Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/453 της Επιτροπής για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/141 στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

 
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2023/453 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2023, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L67/3.03.23) και ισχύει από 04.03.2023.
 

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε τον Εκτελεστικό Κανονισμό  ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά Παράρτημα του Κανονισμού Εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου