Κοινοποίηση του Κανονισμού 2024/1501 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2024 για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 04 03 113105

Σας κοινοποιούμε Κοινοποίηση του Κανονισμού 2024/1501 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2024 για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται σε προϊόντα από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου.

Για τον Κανονισμό δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου