Νέα πλατφόρμα του ΟΕΕ για εύκολη πρόσβαση σε κρατικές χρηματοδοτήσεις-ενίσχυσεις για ΜμΕ και ελεύθερους επαγγελματίες

thumbnail d7ddc2f2 2

 

Ο  Διαδραστικός Μηχανισμός Πληροφόρησης των Επιχειρήσεων για τις Δυνατότητες Ευνοϊκών Οικονομικών Ρυθμίσεων και Χρηματοδότησης από Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων - Business Funding Instruments -αποτελεί την νέα πλατφόρμα  του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και δίνει την δυνατότητα στους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση άμεσα και με απλό τρόπο σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικές ενισχύσεις, αλλά και να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις όποιες υποχρεώσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/live/yxxLqlN50eM

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου