Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Πάνος Λώλος στην 103η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

103η ΓΣ ΣΕΒΠΕΔΕ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τη συμμετοχή του Προέδρου του ΔΣ ΣΒΣΕ κ. Πάνου Λώλου και του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ κ. Ανδρέα Λουκάτου στην ανοικτή εκδήλωση της 103ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στις 24 Οκτωβρίου 2021. 

Κατά την ανταλλαγή ευχαριστήριων επιστολών μεταξύ των δυο Συνδέσμων, ο κ. Λώλος υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της αγαστής συνεργασίας ΣΒΣΕ και ΣΕΒΠΕ&ΔΕ σε επίπεδο θεσμικό, εμπειριών και καλών πρακτικών προς όφελος της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του ΔΣ του ΣΕΒΠΕ&ΔΕ στην επιστολή τους διατύπωσαν τις ευχαριστίες τους για τη μέχρι σήμερα εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δυο Συνδέσμων με κοινή επιδίωξη την στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και της οικονομίας του τόπου μας. 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου