«Παράταση στην αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθώσεων, με ανώτατο όριο το 3% και για το έτος 2023»

0012

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα ψηφιστεί νέα ρύθμιση, η οποία θα ορίζει, πως και για το έτος 2023 θα επιτρέπεται αναπροσαρμογή του μισθώματος, έως 3%, κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα του έτους 2022, για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων. 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου