Πρόσκληση, 26/04/2023: «Πως η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση της γνώσης, και τη φύση της εργασίας»

 ALBA

 

Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία σας προσκαλεί στη νέα εκδήλωση της Σειράς Συζητήσεων: Ηγούμαστε Δημιουργικά, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Απρίλιου, στο AlbaGraduateBusinessSchool (Ξενίας 6-8, Αθήνα), 16:00 – 17:30.

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ:

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου