Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Στρατηγικά Έργα σε κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials-CRM)

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 06 11 105342

Σας γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για Στρατηγικά Έργα (Strategic Projects) στο πλαίσιο του Κανονισμού 2024/1252 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act-CRMA).

 

Για περισσότερα δείτε εδώ 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου