ΣΕΒ :3ο Industry 4.0 Roundtable με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες για τις προκλήσεις των σημερινών βιομηχανιών»

 Capture1

Το 3ο Roundtable Ι4.0 του ΣΕΒ για την πρακτική ενδυνάμωση επιχειρήσεων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες για τις προκλήσεις των σημερινών βιομηχανιών», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, 15:30 – 17:30 στα γραφεία του ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:

Δείτε το πρόγραμμα εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου