ΣΕΒ Special Report "Η Ελλάδα επιστρέφει μέσα από την Καινοτομία" - 29 Νοεμβρίου 2021

Με το παρόν δελτίο σας προωθούμε Ειδική Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΒ με θέμα "Η Ελλάδα επιστρέφει μέσα από την Καινοτομία".

Δείτε αναλυτικά εδώ 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου