Στήριξη ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων

 SEV INFODESK

 

Η ΕΤΕπ και η HSBC διαθέτουν 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ελληνικών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου.

Παρακαλώ δείτε αναλυτικά εδώ

 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου