Στοιχεία επενδυτικού περιβάλλοντος Μαυροβουνίου – Επενδυτικά έργα ενδιαφέροντος

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

 

Η Ελληνική Πρεσβεία στο Μαυροβούνιο, μας ενημερώνει για στοιχεία επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας και για αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας στους τομείς τουρισμού, ενέργειας, γεωργίας και επιχειρηματικών ζωνών

Δείτε αναλυτικά  εδώ 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου