Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β'

image 033

Μια σημαντική όσο και πολυδιάστατη συμφωνία συνεργασίας υπογράφτηκε την 4 η Μαρτίου 2019 μεταξύ της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, καθότι συνενώνει τις δυνάμεις του πνευματικού κόσμου της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Κοινωνίας και των Επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας.

Η τελετή υπογραφής έγινε στον χώρο της Βιβλιοθήκης, που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας και την οποία έχει ιδρύσει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β’, όπου και συνυπέγραψε τη συμφωνία με τον Πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή κ. Κώστα Γουλιάμο και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκο Κουδούνη.

Η κομβικής σημασίας αυτή συμφωνία για την ανάπτυξη του τόπου, εμπεριέχει στοιχεία συνεργασίας που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την έρευνα, τη δια βίου μάθηση, την κατάρτιση, την καινοτομία, καθώς και άλλους τομείς που συμβάλλουν στην αριστεία και συγκεκριμένα:

Στοχεύουν στην συνδιοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας του «ΣΒΣΕ» και του «ΕΠΚ» και στοχεύουν στην προώθηση και ανάπτυξη της Εθνικής Βιομηχανικής Πολιτικής όπως εκάστοτε χαράσσεται από τους φορείς εκπροσώπησης της Βιομηχανίας.

Στην οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος του Συνδέσμου από το «ΕΠΚ» προς τα μέλη του «ΣΒΣΕ».

Στην επιχορηγημένη συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου του «ΣΒΣΕ» σε επιλεγμένες διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος οι οποίες οργανώνονται και υλοποιούνται από το «ΕΠΚ».

Στην συνεργασία στην ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και διεκδίκηση ευκαιριών για αξιοποίηση εγχώριων, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών κονδυλίων.

Στην πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του «EΠΚ» και στις υπηρεσίες της από τα μέλη του «ΣΒΣΕ».

Στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωφελών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής προσφοράς του «ΣΒΣΕ». και του «ΕΠΚ», αξιοποιώντας τις δομές που παρέχει η Βιβλιοθήκη του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου του Β΄ στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Στην συμμετοχή στελεχών του ενός φορέα σε γνωμοδοτικά συμβούλια και συμβουλευτικά σώματα του άλλου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης.

Τέλος, η συμφωνία αυτή στοχεύει να αναδείξει τη χρησιμότητα των νέων αναπτυξιακών μοντέλων ώστε να εκκολαφθεί η «οικονομία της γνώσης» και να αποτελέσει πρότυπο ανάλογων πρωτοβουλιών για όλη τη Χώρα.

Τη σημαντική αυτή τελετή τίμησε με την παρουσία του ο κ. Βασίλειος Θεοχαράκης, γνωστός για τη πολιτιστική και επιχειρηματική του δράση.