Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά - 11 Ιουλίου 2024

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 07 02 104548

 

Ενόψει προγραμματισμένης για την 11η Ιουλίου συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά (Market Access Advisory Committee/MAAC), στην οποία θα συζητηθούν τα εμπόδια πρόσβασης για τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της ΕΕ στην αγορά των Η.Π.Α., σας αποστέλλουμε, συνημμένως, κατάλογο των καταγεγραμμένων από τη Γεν. Δ/νση Εμπορίου της Ευρ. Επιτροπής εμπορικών εμποδίων για την αμερικανική αγορά (συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων υγειονομικής/φυτο-υγειονομικής φύσεως) και παρακαλούμε για αποστολή το αργότερο έως την Τρίτη 9 Ιουλίου ενδεχόμενων σχολίων σας (συμπεριλαμβανομένων των προς κοινοποίηση αποδεκτών), που θα θέλατε να επισημανθούν κατά την επικείμενη συνεδρίαση, προς ενημέρωση και ενέργεια των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρ. Επιτροπής.

Ειδικότερα, σε περίπτωση  επιθυμείτε να καταχωρηθεί ένα νέο εμπόδιο, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω του Ενιαίου Σημείου Εισόδου/Single Entry Point της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/single-entry-point-0), εισάγοντας όσες το δυνατόν περισσότερες διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες στην ειδική φόρμα επικοινωνίας μέσω του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσμου: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA
 

Για το περισσότερα δείτε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου