Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά 26ης Ιανουαρίου 2023 -ΗΔ

Capture2222

Ενόψει προγραμματισμένης για την 26η Ιανουαρίου 2023 συνεδρίασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόσβαση στην Αγορά (MAAC), σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, ΗΔ θεμάτων συζήτησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Τουρκία: Τρέχουσα κατάσταση πρόσβασης στην αγορά

2. Η.Π.Α.: Τρέχουσα κατάσταση πρόσβασης στην αγορά

3. Τυνησία : Νέα μέτρα ελέγχου εισαγωγών

4. Διάφορα

Δείτε το σχετικό κατάλογο βασικών εμπορικών εμποδίων για Τουρκία εδώ

Δείτε το σχετικό κατάλογο βασικών εμπορικών εμποδίων για Η.Π.Α εδώ

Δείτε τα μέτρα ελέγχου εισαγωγών που ανακοινώθηκαν από την Τυνησία εδώ

Δείτε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση του TTC Stakeholder Assembly, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 31η Ιανουαρίου στο πλαίσιο του διαλόγου Ε.Ε.-Η.Π.Α για το εμπόριο και την τεχνολογία εδώ

Αναφορικά με οποιαδήποτε σχόλιά σας -παρεμβάσεις σας (συμπεριλαμβανομένων των προς κοινοποίηση αποδεκτών) επί των ανωτέρω εμποδίων ή νέων εμποδίων που θα θέλατε να επισημανθούν- καταχωρηθούν, παρακαλούμε για αποστολή τους το αργότερο έως την Τρίτη 24 Ιανουαρίου.Σχετικά με τυχόν θέματα (υπό το λήμμα "Διάφορα") τα οποία θα επιθυμούσατε να εισαχθούν στην ΗΔ ως σημεία συζήτησης (εμπορικά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών), παρακαλούμε για ενημέρωση από πλευράς σας έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου.

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου