Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 (Β΄6399) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

   Στιγμιότυπο οθόνης 2023 11 13 152103

Aνακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 (Β΄6399) Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ.5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001, Α΄ 265).


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ


 

 Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου