ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (MOU) ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ENTERPRISE GREECE ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ, PROPANAMA

34

Μνημόνιο Συνεργασίας (MοU) για την ενδυνάμωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Παναμά, υπέγραψαν την Τετάρτη 8 Ιουνίου, η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (ENTERPRISE GREECE) και ο ομόλογος Οργανισμός προώθησης Εμπορίου και Επενδύσεων του Παναμά, PROPANAMA.

Δείτε περισσότερα εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου