Μήνυμα Προέδρου ΣΒΣΕ

Αξιότιμε κύριοι  

Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω , εν συντομία ,τον ΣΒΣΕ που ιδρύθηκε το 1982 και ο καταστατικός σκοπός του οπoίου είναι «η με κάθε νόμιμο προάσπιση και προώθηση των νομίμων  συμφερόντων των επιχειρήσεων μελών του και η με κάθε  πρόσφορο μέσο επίλυση όλων γενικά των προβλημάτων που αναφύονται στις εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Βιομηχανίες».

Ο ΣΒΣΕ έχει την τιμή να φιλοξενεί στις τάξεις του εξέχουσες Βιομηχανίες, εξωστρεφείς, με Διεθνή προβολή και σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις. Το σύνολο των Βιομηχανιών μελών μας επιτυγχάνει το 15% των συνολικών εξαγωγών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών προϊόντων πλην πετρελαιοειδών. Ο πραγματοποιούμενος από τις επιχειρήσεις μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το 3,55% του ΑΕΠ της Χώρας.

Ως μέλη του Συνδέσμου γίνονται δεκτές οι βιομηχανικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν και ανεξαρτήτως του τόπου που έχουν την έδρα τους, εφόσον υποβάλουν αίτηση προσχώρησης και γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρωθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας απαιτούν ισχύ και κύρος για να επιλυθούν. Για αυτό επικοινωνούμε  με όλες τις Βιομηχανίες,

  • Που έχουν  πεισθεί ότι  θετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο με  συλλογική προσπάθεια,
  • Που έχουν διαπιστωμένη την ανάγκη τους να απολαύσουν τα αποτελέσματα συλλογικά οργανωμένων παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών,
  • Που επιθυμούν  να εργασθούν για να επιτύχουν  τους στόχους μας χωρίς τη παρεμβολή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων  και αντιαναπτυξιακών  ενεργειών,
  • Που είναι εγκατεστημένοι στη Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανεξάρτητα από την πόλη που έχουν την έδρα τους,
  • Που αποδέχονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν γίνει αποδεκτές από το ΣΒΣΕ και συμφωνούν με τους στόχους του και θέλουν να υποστηρίξουν την αποστολή του.
  • Που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ότι σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του ο ΣΒΣΕ έδρασε αθόρυβα χωρίς μεγάλη δημοσιότητα, πλην όμως με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και με υψηλό επίπεδο κύρους και δημόσιας αποδοχής και τις καλούμε να πυκνώσουν τις τάξεις μας.
  • Που γνωρίζουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί εγκατάστασή τους σε μία Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση.
  • Που γνωρίζουν, η τουλάχιστον οφείλουν να ενημερωθούν για τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για την θεσμοθέτηση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και τις καλούμε σε ενεργή συμμετοχή.

Κύριοι κατόπιν τούτων, σας απευθύνουμε πρόσκληση εγγραφής σας ως νέο μέλος και θα θεωρήσουμε μεγάλη τιμή την αποδοχή της.

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νικόλαος Κουδούνης

Πρόεδρος ΔΣ

Η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής στον ΣΒΣΕ