ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σας προωθούμε Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Παραγωγής σχετικά με την αύξηση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση ως απειλή για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Δείτε αναλυτικά εδώ το Δελτίο Τύπου :

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου