Δελτίο Τύπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Επιχορηγούνται άλλες 47 μικρές επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων ύψους 35.741.033 €

PSTE

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκαν στο καθεστώς ενίσχυσης: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, 47 νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου