Ελληνική Επιχειρηματική Εξωστρέφεια και Εξαγωγικές Διαδικασίες

 περιφερεια Σ.Ε

 
 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα: "Ελληνική Επιχειρηματική Εξωστρέφεια και Εξαγωγικές Διαδικασίες".

Παρακαλώ βρείτε την πρόσκληση εδώ 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου