Ενημέρωση για Προκηρυξη ΠΣΕΚ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
Σας κοινοποιούμε την Προκήρυξη-Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για τον Ορισμό Έντεκα (11) Μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 

Δείτε αναλυτικά  την Προκήρυξη εδώ:

Βρείτε υπόδειγμα  αίτησης εδώ:
 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου