Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας για τον μήνα Οκτώβριο

 Στιγμιότυπο οθόνης 2023 11 03 094000

 
Σας κοινοποιούμε το Ενημερωτικό Δελτίο του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας για τον μήνα Οκτώβριο.

 

Για να δείτε το Δελτίο πατήστε εδώ

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου