“Επαναβιομηχάνιση: βασική πρόκληση για την οικονομία στις νέες παγκόσμιες συνθήκες”

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 
 
Σας κοινοποιούμε άρθρο του Προέδρου του ΔΣ της «Ελληνικής Παραγωγής» κυρίου Μιχάλη Στασινόπουλου με θέμα: “Επαναβιομηχάνιση: βασική πρόκληση για την οικονομία στις νέες παγκόσμιες συνθήκες”, που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή της Κυριακής», στις 30.7.2023.

 

Παρακαλω δείτε αναλυτικά εδώ 

 

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου