ΕΠΑΝΕΚ 19/7/2022 - Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

NEA ERGALANTAGWNISTIKOTHTAS

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 26/27.06.2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σχετικά με την εξέταση τεσσάρων (4) ενστάσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 380.174,75 ευρώ. 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ :

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου