ΕΠΑΝΕΚ- 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» (Β κύκλος)

NEA E LIANIKO B KUKLOS

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (Β κύκλος), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στους δώδεκα (12) μήνες, από τους έξι (6) μήνες που ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Δείτε την 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ:

Σ.Β.Σ.Ε. / Γραφείο Προέδρου